fbpx

Koleksi Jurnal Kajian Penyakit Ganoderma Pokok Sawit di Malaysia #1

PENGARANG:

Idris Abu Seman dan Shariffah-Muzaimah Syed Aripin 

JUDUL:

Nursery and Field Evaluation of Streptomyces nigrogriseolus GanoSA1 to Control Basal Stem Rot in Oil Palm Seedlings

“Penilaian di Tapak Semaian dan Lapangan peranan Streptomyces nigrogriseolus GanoSA1 bagi Mengawal Penyakit Reput Pangkal Batang untuk Anak Benih Kelapa Sawit”

JURNAL/ARTIKEL :

The Planter; Kuala Lumpur, Vol. 97 (No. 1141): ms. 219-236

TERBITAN: 

April 2021

RINGKASAN KAJIAN: PENGENALAN RINGKAS

“Penyakit reput batang pangkal (BSR) yang disebabkan oleh spesies Ganoderma merupakan ancaman kepada industri kelapa sawit. Dalam kajian awal kami, rhizosphere actinomycetes yang dikenal pasti sebagai Streptomyces nigrogriseolus GanoSA1 (Streptomyces GanoSA1) mempunyai aktiviti kawalan biologi yang cekap dalam pertumbuhan Ganoderma in vitro. 

Kajian ini dijalankan untuk menilai sama ada Streptomyces GanoSA1 yang dirumuskan dalam serbuk arang vermiculite-bio boleh mengurangkan kejadian penyakit yang disebabkan oleh G. boninense PER7, dan menggalakkan pertumbuhan kelapa sawit melalui tapak semaian dan percubaan lapangan.

Pencampuran serbuk Streptomyces GanoSA1 pada 10 CFU (unit pembentuk koloni) setiap gram dalam tanah mengakibatkan pembentukan terikan dalam tanah yang digunakan dan meningkatkan ketinggian anak benih kelapa sawit tanpa kesan buruk yang diperhatikan terhadap pertumbuhan anak benih. 

Anak benih yang dirawat dengan formulasi serbuk menghasilkan peratusan kejadian penyakit (DSI,%) berkurangan sebanyak 51.1 peratus dan indeks keterukan penyakit (DSI,%) sebanyak 35.0 peratus berbanding dengan anak benih yang tidak dirawat dan anak benih yang disuntik dengan G.boninense PER7I sahaja (93.3% DI dan 75.83 % DSI, masing-masing). 

Percubaan lapangan menunjukkan bahawa, selepas 36 bulan menanam, hanya 6.6 peratus kelapa sawit yang dirawat dengan serbuk Streptomyces GanoSA1 menunjukkan simptom penyakit BSR dan kematian akibat jangkitan Ganoderma berbanding kelapa sawit yang tidak dirawat pada 75.0 peratus. 

Percubaan ini menyerlahkan potensi serbuk Streptornyces GanoSA1 untuk mengurangkan penyakit BSR dalam kelapa sawit dan menggalakkan pertumbuhan kelapa sawit”

“Penggunaan kawalan biologi adalah pendekatan teknologi hijau untuk pengurusan penyakit tumbuhan. Ia menawarkan strategi pengurusan yang lebih selamat dan menyumbang kepada pengayaan biodiversiti dalam adab mesra alam.

Pendedahan mikroorganisma antagonis kepada kawasan rizosfera akan memanipulasi komuniti mikroorganisma asli tanah, yang membawa kepada penindasan patogen bawaan tanah dan gangguan kebolehmandirian atau aktiviti menghasilkan penyakit oleh fitopatogen. Dilaporkan bahawa banyak spesies mikroorganisma berfaedah termasuk actinomycetes, bakteria dan kulat boleh menyekat penyakit tumbuhan dengan berkesan. Penggunaan actinomycetes sebagai agen kawalan biologi penyakit akar bawaan tanah adalah menarik kerana ciri dan potensinya yang luas.

“Actinomycetes, terutamanya Streptomyces, adalah pengeluar prolifik metabolit sekunder, dan digunakan sebagai agen kawalan biologi dalam mengawal penyakit bawaan tanah dalam tumbuhan.”

(Mun et al., 2020; Oubaha et al., 2019; Wonglom et al., 2019; Dias et al., 2017; Alekhya & Gopalakrishnan, 2017; Chen et al., 2016).

“Beberapa kajian menunjukkan bahawa actinomycetes mampu menghalang pertumbuhan Ganoderma secara in vitro.”

(Azura et al., 2016; Shariffah• Muzaimah et al., 2015; Tan et al., 2002) dan in vivo (Shariffah-Muzaimah et al., 2018).

Kertas kerja ini melaporkan kajian yang dijalankan untuk menilai potensi serbuk arang verrniculite-bio yang mengandungi Streptomyces GanoSA1 dalam mengurangkan jangkitan Ganoderma pada kelapa sawit di tapak semaian dan ujian lapangan.”

RINGKASAN KAJIAN: BAHAN DAN KAEDAH KAJIAN

Streptomyces GanoSA1 telah diasingkan daripada kawasan rizosfera kelapa sawit yang sihat, dikelilingi oleh kelapa sawit yang dijangkiti. Strain ini menunjukkan aktiviti perencatan antagonis yang kuat terhadap G. boninense PER71.”

“Rajah 1: Kelapa sawit ditanam di ladang

Gambar (a) Matang dan sihat.

Gambar (b) Matang dan menunjukkan simptom jangkitan Ganoderma.

Gambar (c) Badan berbuah Ganoderma seperti yang diperhatikan pada batang kelapa sawit matang.

Gambar (d) Tulang kelapa sawit reput akibat jangkitan Ganoderma.

Gambar (e) Tidak matang dan sihat.

Gambar (f) Tidak matang dan menunjukkan simptom jangkitan Ganoderma.”

“Rajah 4: Kesan jangkitan Ganoderma pada anak pokok kelapa sawit.

Gambar (a) Anak benih yang sihat.

Gambar (b) Anak benih menunjukkan skala 4 indeks keterukan penyakit (DSJ) akibat jangkitan

Gambar (c) Bole menunjukkan skala 4 DSI dalaman akibat jangkitan.

Gambar (d) Miselia putih (dilingkari) memerhatikan kawasan bole anak pokok kelapa sawit.

Gambar (e) Keratan rentas anak benih yang menunjukkan lesi (dilingkari) pada kawasan bole akibat Ganoderma

Gambar (f) Keratan rentas kawasan bole anak benih yang sihat.”

“Rajah 7: Prestasi Streptomyces GanoSA1 terhadap penyakit Ganoderma dalam kelapa sawit ladang.

Gambar (a) Sawit dirawat dengan serbuk Streptomyces GanoSA1

Gambar (b) Tapak tangan yang tidak dirawat (kawalan) menunjukkan gejala daun menguning sebelah

Gambar (c) Sawit tidak dirawat (kawalan) menunjukkan daun nekrotik 12 bulan selepas ditanam (MAP) menggunakan teknik umpan anak benih”

Kesan Streptomyces Nigrogriseolus Ganosa1 Dalam Mengawal Penyakit Ganoderma Dalam Anak Kelapa Sawit Selepas Menanam ( Menggunakan Teknik Baittng Seedling, Fieldtrial)

*MAP = Bilangan Bulan Selepas Benih Kelapa Sawit Ditanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By WordPress | Awe Blog