fbpx

Koleksi Jurnal Kajian Penyakit Ganoderma Pokok Sawit di Malaysia #2

PENGARANG:

Mohd Shukri Ibrahim; Idris Abu Seman; Mohd Hefni Rusli; Mohamad Anuar Izzuddin; Norman Kamarudin; Khairuman Hashim dan Zulkifli Abd Manaf

JUDUL:

Surveillance Of Ganoderma Disease in Oil palm Planted by Participants Of The Smallholders Replanting Incentive Scheme in Malaysia

“Pengawasan Penyakit Ganoderma pada Kelapa Sawit Yang Ditanam Oleh Peserta Skim Insentif Tanam Semula Pekebun Kecil di Malaysia”

JURNAL/ARTIKEL :

Journal of Oil Palm Research Vol. 32 (2) ms. 237-244

TERBITAN: 

June 2020

RINGKASAN KAJIAN: PENGENALAN RINGKAS

“Pengawasan lapangan terhadap penyakit Reput Pangkal Batang (BSR) yang disebabkan oleh kulat patogenik Ganoderma terutama pada tanaman kelapa sawit telah dijalankan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) untuk menentukan status kejadian dan taburan penyakit Ganoderma kepada pekebun kecil (SH) khususnya yang menyertai skim insentif penanaman semula di Malaysia. 

Tinjauan ini dijalankan untuk mengesan sama ada ada atau tiada penyakit BSR di kawasan kelapa sawit dengan keluasan keseluruhan 373,359.81 Ha melibatkan 10,292 pekebun kecil di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. 

Tinjauan ini terdiri daripada pengenalpastian visual simptom penyakit BSR pada kelapa sawit matang berdasarkan gejala luaran. Klasifikasi penyakit BSR dalam kelapa sawit telah dikenalpasti. Pengesahan penyakit Ganoderma atau BSR dalam kelapa sawit yang dijangkiti telah disahkan menggunakan Ganoderma Selective Media [GSM]. 

Penyakit BSR telah menjejaskan sejumlah 3450.70 ha [9.2%] daripada tinjauan ini. Berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia, kebanyakannya ditemui di Johor [1032.97 ha; 487 pekebun kecil ],Sabah [930.85 ha; 252 pekebun kecil ], dan Perak [718.49 ha; 410 pekebun kecil ]. 

Insiden penyakit dalam kelapa sawit dikelaskan sebagai sangat teruk [>45%], teruk [31%-45%], sederhana [16%-30%], ringan [>15%] dan tiada kejadian [0%. Kawasan yang terjejas dengan Ganoderma ditemui di pedalaman [1449.29 ha;8.72%). 

Kajian ini telah menyediakan maklumat dimana boleh digunakan oleh penyelidik, pembuat dasar dan pihak berkepentingan mengenai langkah-langkah kawalan dan pengurusan penyakit.”

RINGKASAN KAJIAN: HASIL DAN PERBINCANGAN

“Berdasarkan 10 292 pekebun kecil yang dikaji, seramai 1528 pekebun kecil telah dijangkiti penyakit BSR di kawasan tanaman kelapa sawit mereka yang terdiri daripada sejumlah 3450.70 ha daripada 37 359.81 ha kelapa sawit matang [rajah 2 dan jadual 4].

Insiden penyakit BSR tertinggi dicatatkan di Johor iaitu 1032.97 ha melibatkan 487 pekebun kecil diikuti Sabah [930.85 ha; 252 pekebun kecil] dan Perak [718.49 ha; 410 pekebun kecil]. 

Dalam tinjauan itu, Kluang, Johor merekodkan insiden tertinggi BSR iaitu 333.48 ha [62.94%] melibatkan 175 pekebun kecil diikuti Segamat [290.77 ha atau 50.55%] di mana 125 pekebun kecil terjejas, Hilir Perak [350.97 ha atau 55.43%] [267.84 ha atau 64.32%] Miri [120.0 ha atau 15.58%]dan Lahad Datu [307.70 ha atau 54.5%] [MPOB,2017b]. 

Insiden penyakit BSR dilaporkan terhad di kawasan pesisir pantai, dimana insiden mungkin mencapai 85%, terutamanya di kawasan tanam semula yang mencapai 25 tahun selepas penanaman, tanpa kaedah kawalan yang diguna pakai 

[Ariffin et al., 2000]. 

Namun begitu, sehingga kini kejadian penyakit BSR telah didapati sebagai penyakit yang memusnahkan paling utama dalam tanaman kelapa sawit khususnya di kawasan pekebun kecil Malaysia 

[Idris et al., 2014; Mohd Shukri et al., 2015]. 

Dalam kes yang serius, kehadiran simptom penyakit BSR dilaporkan menyerang kelapa sawit pada empat tahun selepas ditanam di ladang ladang. 

[Ariffin and Basri, 2000].”

Insiden Penyakit Reput Pangkal Batang (BSR) (%) Dan Bilangan Pekebun Kecil (SH) Yang Terjejas Menyertai Skim Insentif Penanaman Semula (Tsspk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By WordPress | Awe Blog