fbpx

Pengurusan Tanaman Sawit di Tanah Gambut

TEKNIK PENGURUSAN PENANAMAN SAWIT DI TANAH GAMBUTTeknik penanaman sawit di tanah gambut mengambil kira faktor kepadatan pukal tanah rendah dan susutan tanah dengan tujuan meminimakan kejadian pokok condong dan tumbang. Pemilihan teknik penanaman bergantung kepada kedalaman lapisan gambut dan kaedah penyediaan kawasan. Semasa kerja penanaman, air ladang perlu dikawal di paras 50 cm - 70 cm dari permukaan tanah. Tiga teknik penanaman Pokok Kelapa...

Sejarah Penanaman Kelapa Sawit

Tanaman Kelapa Sawit mula-mula diperkenalkan oleh Alvise Ca’ da Mosto (1432, Venice - 1488, Venice). Beliau merupakan seorang pengembara terawal yang membuat explorasi ke Afrika.Pada 22-Mar-1455 beliau telah belayar ke Afrika bersama-sama Antoniotto Usodimare (seorang pengembara Italy). Pengembaraan tersebut telah dibiayai oleh Putera Henry (The Navigator).Beliau menjelajah ke Madeira, Pulau Canary dan menyusuri Benua Afrika sehingga ke Muara...

Perkembangan Tanaman Kelapa Sawit di Malaysia

Kelapa Sawit merupakan tanaman yang sinonim dengan Masyarakat Malaysia. Tanaman Kelapa Sawit telah menjadi tanaman komoditi dominan di Malaysia sejak di perkenalkan pada tahun 1848 dan mula di tanam secara komersial di Kuala Selangor pada tahun 1917. Kini Malaysia merupakan negara kedua tertinggi mengeluarkan hasil Kelapa Sawit di peringkat global.  Berikut merupakan negara pengeluar hasil Kelapa Sawit mengikut ranking global: Indonesia...

Powered By WordPress | Awe Blog